top of page

The College Enrollment Process

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families

College Possible

An patenarya ak

College Possible

Konsènan Atelye a

College Counselor, Cicily Shaw, gives step-by-step guidance through the college enrollment process to help students and families make the best decision for them.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page