top of page
Manm
Happy Family

Manm jeneral

 • Rete Enfòme

 • Patisipe nan Evènman GRATIS yo

 • Resevwa enfòmasyon atravè bilten nou an

 • Devlope relasyon ak anplwaye lekòl la

 • Aksè nan fòmasyon Konsèy Paran yo

 • Aksè nan gwoup Affinity ak sipò

 • Otorize lòt paran yo vin aktif

happy family

Manm VIP

 • Benefis jeneral pou manm yo  

 • Aksè nan pèsonèl/pwofesyonèl  Opòtinite Devlopman

 • Advocacy Coaching

 • Opòtinite rezo

 • Fòmasyon lidèchip

Day School Teacher

Edikatè/Manm ESP

 • Benefis jeneral manm yo  

 • Aksè nan Opòtinite Devlopman Pwofesyonèl

 • Devlope relasyon ak fanmi yo

 • Ogmante Angajman Fanmi

 • Opòtinite rezo

 • Ogmante siksè elèv yo

 • Aksè nan Panelist ak opòtinite Atelye

Fòm manm

Pou CPLAN kapab efikas nan reyalize chanjman transfòmasyon ak sistemik pou ekselans edikasyonèl pou tout elèv, nou dwe premye aprann sou manm nou yo. Fòm sa a pral ede nou konprann ki moun ou ye, enkli bezwen ou ak enterè ou. Avèk enfòmasyon sa a, CPLAN pral kapab idantifye resous nou genyen ansanm pou mezire kapasite nou pou reyalize objektif nou yo. Nou kwè ke nou pi fò ansanm.

Reprezantasyon

Kominote CPLAN se pou sèvi tout timoun nou yo malgre chwa lekòl yo. Nou vle konsidere tèt nou kòm patnè lekòl nan jwenn fason pou sèvi tout timoun kèlkeswa bezwen yo. Tanpri fè nou konnen wòl ou ta genyen kòm yon pati nan kominote CPLAN la.

Tanpri chwazi tout sa ki aplike nan wòl ou nan edikasyon:
Tanpri chwazi ki kalite lekòl ki aplike pou ou:
Membership Form Wix
bottom of page