top of page
Image by Julian Wan

Travay nou an

Pandan ke majorite nan  Travay CPLAN konsantre sou angajman fanmi ak bati lidè paran yo, nou pran tou sou pwojè ki ede adrese kèk nan baryè ak enfliyans deyò ki afekte elèv yo ak fanmi yo.

Services & Advocacy

Education Advocacy

 • Advocate from decision making bodies (School Site Councils, district wide Parent Advisory Councils, and DESE boards)

 • Offer workshops to families & schools

 • Partner with schools to co-design programs, activities, and other matters regarding school culture and climate

Family Engagement

 • Create a pathway for families to engage with schools in a meaningful way that centers student success.

 • Create and coach parent leaders in education advocacy.

 • Offer Culturally Sensitive and Equitable Family Engagement workshop to educators.

Resource Hub

 • Connect families to educational resources that supports their child's educational experience.

 • Maintain a directory of resources internally and on our website and internally to connect families experiencing housing, financial, and food insecurities with resources available to them.

Happy Children

Ekite, divèsite ak enklizyon nan edikasyon

CPLAN pran angajman pou l atenn ekite nan edikasyon. Nou te devlope yon fasil pou swiv  atelye pou fanmi yo ak manm kominote lekòl yo pou yo konprann inegalite figi elèv yo ak enpak li genyen. Atelye sa a kraze done politik ak pratik ki pa ekitab ki limite reyisit edikasyon pitit yo ak byennèt emosyonèl sosyal yo. Pandan prezantasyon sa a, w ap wè wòl nou chak jwe nan pwoblèm sa yo ak responsablite nou chak genyen pou patisipasyon nou anvè solisyon an. 
 

Gen entansyon pran yon fason yo jan sa a:

 • Distenge diferans ki genyen ant Ekite ak Egalite

 • Lokal vs inegalite sistemik ak baryè

 • Marginalizasyon ak enpak li sou elèv yo (tou de, kout tèm ak alontèm)

 • Redesign ak defann edikasyon ekitab

 • Devlope konesans ak langaj ki reponn ak kiltirèl ki enfòme epi ranfòse defans nou pou tout elèv yo  

 • Solisyon atravè divès nivo defans tankou Konsèy Paran ak angajman sivik

 

Atelye Divèsite, Ekite ak Enklizyon (DEI) CPLAN pwovoke refleksyon pwòp tèt ou, panse kritik ak inovatè pou rekonsidere règleman ak pratik ki limite siksè edikasyonèl elèv yo ak potansyèl yo pou siksè tou de kout ak long tèm. Pandan prezantasyon sa a, manm kominote lekòl la pral wè ijans pou yo pwodwi yon eksperyans edikasyon ki gen enpak pou tout elèv ki gen patenarya lekòl entansyonèl ak siyifikatif.

Interview with Brockton Superintendent - Michael Thomas

Ekite, divèsite ak enklizyon nan edikasyon

CPLAN pran angajman pou l atenn ekite nan edikasyon. Nou te devlope yon fasil pou swiv  atelye pou fanmi yo ak manm kominote lekòl yo pou yo konprann inegalite figi elèv yo ak enpak li genyen. Atelye sa a kraze done politik ak pratik ki pa ekitab ki limite reyisit edikasyon pitit yo ak byennèt emosyonèl sosyal yo. Pandan prezantasyon sa a, w ap wè wòl nou chak jwe nan pwoblèm sa yo ak responsablite nou chak genyen pou patisipasyon nou anvè solisyon an. 
 

Gen entansyon pran yon fason yo jan sa a:

 • Distenge diferans ki genyen ant Ekite ak Egalite

 • Lokal vs inegalite sistemik ak baryè

 • Marginalizasyon ak enpak li sou elèv yo (tou de, kout tèm ak alontèm)

 • Redesign ak defann edikasyon ekitab

 • Devlope konesans ak langaj ki reponn ak kiltirèl ki enfòme epi ranfòse defans nou pou tout elèv yo  

 • Solisyon atravè divès nivo defans tankou Konsèy Paran ak angajman sivik

 

Atelye Divèsite, Ekite ak Enklizyon (DEI) CPLAN pwovoke refleksyon pwòp tèt ou, panse kritik ak inovatè pou rekonsidere règleman ak pratik ki limite siksè edikasyonèl elèv yo ak potansyèl yo pou siksè tou de kout ak long tèm. Pandan prezantasyon sa a, manm kominote lekòl la pral wè ijans pou yo pwodwi yon eksperyans edikasyon ki gen enpak pou tout elèv ki gen patenarya lekòl entansyonèl ak siyifikatif.

A Supportive Hug

Manm fondatè ak lidè CPLAN,  Doktè Gayl Crump Swaby nan New Generation Consultants & Associates ofri yon pwogram pilòt pou devlopman mendèv ki pral fòme moun sou fason pou yo gen diskisyon sou byennèt mantal.  Gayl ap vide nan kourikoulòm konbine sa a ansèyman sou byennèt mantal, sante mantal klinik, atensyon, reyalizasyon, ak gerizon/dekolonizasyon rasyal ki repwodui apwòch holistic respektif yo nan byennèt mantal ak fasilite dyalòg.  

 

Objektif: Patisipan yo pral adrese domèn kle sa yo nan fòmasyon an -  

 • Baryè pou adrese byennèt mantal 

 • Entèlijans emosyonèl - dirijan ak senpati 

 • Santiman ak emosyon 

 • Kominikasyon 

 • Aktive deklanche ak chòk

 • Dekolonizasyon ak chòk rasyal 

 • Detèmine ki lè pou voye referans atravè sijè yo (idantifye liy delimitasyon/dimansyon pratik) 

Homework Help

Ekite Edikasyon pou Fanmi ki Pale Panyòl

CPLAN pran angajman pou anplifye vwa moun ki souvan majinalize yo. Gen yon seri evènman pou fanmi ki pale Panyòl ki òganize antyèman an Panyòl, pou anseye paran/moun ki bay swen yo kijan pou yo navige nan sistèm edikasyon an nan divès kapasite tankou:

 • Aksè ak Navigasyon ASPEN

 • Konprann kanè pitit yo

 • Konprann byennèt mantal

 • Idantifye inegalite yo nan edikasyon ak aprann kijan pou kreye yon eksperyans edikasyon divès ak enklizif

 • Seri Edikasyon Espesyal pou débutan, fanmi eksperyans ak moun ki gen elèv nan peryòd tranzisyon an

 • Ki jan yo gen yon konsèy paran ki pwodiktif ak efikas

 • ak plis ankò

Siksè nou

78% Boston voters voted YES

for Elected School Commiittee

In partnership with the Boston Coalition for Education Equity, we achieved a significant milestone by garnering the support of 78% of Boston voters in favor of an elected school committee. Although this outcome holds no legal obligation, it does authentically reflect the sentiment of the Boston electorate.

Brockton Community & Family Center

Collaborating with fellow organizations and community leaders, our CPLAN Brockton chapter successfully inaugurated the Brockton Community & Family Center, made possible through sponsorship by the Brockton Public Schools.

2,000

Stakeholders in Education

CPLAN events have reached over 2,000 parents, educators, students, providers and community leaders since our founding.

60 Parent Leaders

CPLAN has a core of 60 parent leaders, of which 12 serve as part of the leadership committee while others are at various stages of their personal leadership development journey.

Representatives as Board of Directors

There are 4 parent leaders who currently serve on the Board of Directors at their respective schools, 1 who is currently enrolled in the Emerge Program.

 5 Members in Statewide Boards

5 CPLAN Members have been appointed to Statewide Boards by DESE (Department of Elementary and Secondary Education).

30+Parent Councils

CPLAN members are active in their school site councils and/or district wide Parent Councils.

Elect the Boston School Committee

CPLAN members took part in the historic "Yes on 3" campaign in Boston by informing stakeholders and rallying voters to change the status- quo of having a mayor appointed School Committee since 1991.

Promise 

& Cherish

Act, and Dyslexia Bill

CPLAN members attended the State House to work with legislators in support of the Promise and Cherish Act along with the Dyslexia bill.

3 Affinity Groups

3 CPLAN Leaders have started their very own Affinity groups.

 • Decoding Dyslexia

 • Autism Sprinter

 • English Language Learners in East Boston

As a response to COVID-19, we worked extra hard in order to meet the essential needs of families. We believe in a whole-child educational experience. In order for our children to achieve self-actualization we must first ensure we meet their psychological, social, health and safety needs.


Here is some of the work we did to centralize resources and information by category for families!

Bag of Groceries

 Pwojè Bodega 

Pwojè CPLAN Bodega te kreye pou bay aksè a manje ki adapte nan domèn kiltirèl nan divès kominote Boston ak Brockton, pandan y ap sipòte ti biznis lokal yo tou. Fanmi seleksyone yo resevwa yon bon manje CPLAN pou achte manje ak/oswa lòt atik esansyèl tankou kouchèt, pwodwi ijyèn pou fanm, medikaman, nan yon Bodega (makèt) lokal k ap patisipe nan katye yo.  

 

Jiskaprezan, finansman sa a te ede plis pase 600 fanmi (epi plis toujou) achte ak diyite nan yon makèt lokal ki abitye pou manje fre!

Siksè nou