top of page
Two fists bumping in solidarity, showing collaboration

Ansanm, nou ka kreye yon avni ki pi briyan pou tout elèv yo.

Antanke paran, nou tout vle sa ki pi bon pou pitit nou yo, ki gen ladan yon bon kalite edikasyon ki mete yo kanpe pou siksè.

Malerezman, sistèm edikasyon an pa toujou jis ak ekitab, ak kèk timoun ki gen plis aksè a resous ak opòtinite pase lòt. Sa afekte tout moun, paske li limite potansyèl pitit nou yo epi li ka mennen nan rezilta negatif tankou pi ba pousantaj gradyasyon ak mwens opòtinite karyè.

Paran yo kòm patnè

CPLAN te fonde an 2016 pa yon gwoup manman ki te pran pozisyon pou edikasyon pitit yo. Yo te reyalize ke pou fè yon enpak, yo te bezwen travay ansanm ak kolektivman pouse tounen kont sistèm edikasyon an. Paske nan fen jounen an, anpil vwa pi fò pase yon sèl.

 

Nou kwè ke paran yo, manm kominote yo, ak anplwaye lekòl yo bezwen travay ansanm pou kreye chanjman ki nesesè ak dirab nan sistèm edikasyon an. Nou konnen si nou bay bonjan resous, fòmasyon ak sipò, tout paran ak manm kominote a kapab fè pati chanjman sa a. Se poutèt sa CPLAN fè efò pou kreye opòtinite pou paran yo antre nan pouvwa yo epi mete elèv yo sou yon chemen ki mennen nan siksè pou tout lavi yo.

Use the arrows to click through!

Our Model

Families:

CPLAN informs families about educational issues and the importance of advocacy for equitable education. We offer workshops on inequities in education, school culture impacts, and support for their child's educational journey.

Schools:

We inform schools about the impact of marginalization on students and families and collaborate with them to develop culturally sensitive and equitable practices, including with hiring. We also provide workshops on equitable family engagement.

Legislators:

CPLAN holds focus groups, community conversations, forums, and events to inform legislators about issues the community is facing and gather input on education matters.

FOLLOW US

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest

Annoucements

Clean Water Access

 1. Tell your child not to drink water from the sinks.

 2. Please encourage your school principal to have signs changed to be more inclusive and child- friendly.

Elected School Committee in Boston

 1. Use the Action Network campaign tool to send Mayor Wu an email that you want an elected Boston School Committee!

 2. Call the mayor's office and leave your message to support democratic governance in Boston Public Schools: 617-635-4500

Free School Meals

Massachusetts has approved permanent FREE School meals!!!

Strengthening your Mental Wellness

Mental health is just as important as physical health, and it's crucial that we take care of both.

Check out our mental wellness resources!

Interview with Brockton Superintendent

CPLAN Executive Director, Ivelisse Caraballo, interviews Brockton Superintendent, Michael Thomas, about creating a more equitable school culture and climate for all students to thrive.

Announcements

Upcoming Workshops

No upcoming events at the moment
Smiling Teacher meets with parents during a conference

Sa ki nou bann Manm i dir

"Nan reyinyon IEP pitit mwen yo, mwen te santi mwen te nan menm nivo ak yo pou premye fwa e se poutèt CPLAN."

LIZ
Manman | Manm Konsèy Konsiltatif Paran

BrocktonPublicSchools.jpg

Lekòl Piblik Brockton

Enfòmasyon sou Brockton Public Schools ak ki kote pou jwenn resous ou bezwen yo.

Lekòl Piblik Boston

Enfòmasyon sou Lekòl Piblik Boston ak ki kote pou jwenn resous ou bezwen yo.

Abònman nan bilten nou an

Mèsi pou soumèt!

 • Facebook
 • Twitter
 • YouTube
 • Pinterest