top of page
Sondaj Post Atelye \ Mèsi paske w te patisipe nan atelye nou an!
Di nou sa ou te panse sou li.
Which workshop did you attend?
Tanpri chwazi opsyon ki pi byen dekri ou:
Ki jan atelye sa a te itil pou ou?
Pa itilYon ti jan itilMwen pa gen yon panseItilTrè itil
Mwen santi mwen pi byen ekipe nan domèn sa yo akòz atelye sa a:
Èske ou ta konsidere vini nan lòt atelye nan lavni?

Mèsi pou fidbak ou!

bottom of page