top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Creando Bienestar Comunitario: Sesión 6
Creando Bienestar Comunitario: Sesión 6

Tue, Oct 24

|

Sa a se yon evènman vityèl gratis. Ou pral resevwa lyen reyinyon an apre w fin enskri!

Creando Bienestar Comunitario: Sesión 6

Konprann Resous Sante Mantal ki Disponib ak Reimagining Mond nou an: Chanje fason nou panse ak santi nou sou byennèt mantal nan kay nou ak moun ki bò kote nou. Ki lè ou ta dwe ankouraje lòt moun chèche sipò pwofesyonèl?

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Oct 24, 2023, 6:00 PM – 7:30 PM

Sa a se yon evènman vityèl gratis. Ou pral resevwa lyen reyinyon an apre w fin enskri!

sou evènman an

Sesyon 6 | Konprann Resous Sante Mantal ki Disponib ak Reimagining Mond nou an

 • Chanje fason nou panse ak santi nou sou byennèt mantal nan kay nou ak moun ki bò kote nou.
 • Ki lè ou ta dwe ankouraje lòt moun chèche sipò pwofesyonèl?

Sa a se dènye sesyon pwogram Byennèt Kominotè 6 semèn nou an ki ede granmoun yo aprann kijan pou yo pran swen lespri yo ak santiman yo. Pwogram nan pale sou fason pou jere estrès ak bagay ki ka fè nou santi nou enkyete oswa tris. Li anseye tou fason pou nou janti ak itil ak moun nou renmen ak pran swen yo ki ka bezwen sipò.

Pwogram Remode Byennèt Kominotè nou an kouvri estrateji pou:

 • Jere Anksyete ak Estrès
 • Baryè pou Abòde Byennèt Mantal
 • Konpòtman ki anrasinen nan chòk ak deklannche li yo
 • Deklanche nan espas travay la
 • Sèvi ak entèlijans emosyonèl
 • Lè yo refere moun yo nan resous deyò
 • Re-imagine byennèt mantal

Patisipe nan atelye nou yo:

 1. Zoom: Atelye nou yo fèt sou Zoom, sa ki fè li fasil pou rantre nan nenpòt kote.
 2. Posibilite an pèsòn: Yo ka ofri yo tou an pèsòn nan Brockton (detay yo dwe detèmine).
 3. Opsyon Lang: Nou ofri sesyon an Angle, Panyòl, ak Kreyòl Ayisyen pou akomode lang ou prefere. Jis fè nou konnen bezwen ou yo lè ou enskri.

🔗 Join nou nan remode byennèt kominote a epi pwomouvwa yon anviwonman ki pi an sante ak pi kontan pou tout moun.

Vizite paj evènman nou an pou w wè seri konplè a oswa Byennèt Kominote pou w li plis sou inisyativ la.

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page