top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Inegalite nan edikasyon
Inegalite nan edikasyon

Tue, Oct 25

|

Brockton Community and Family Center

Inegalite nan edikasyon

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Oct 25, 2022, 5:30 PM – 7:00 PM

Brockton Community and Family Center, 20 Union St, Brockton, MA 02301, USA

sou evènman an

Sa a se yon atelye entèaktif ki pataje inegalite nan edikasyon ki limite pitit nou yo nan reyisit akademik, sosyal, ak emosyonèl siksè.

 

Atelye a pral ofri kòm yon modèl ibrid kote patisipan yo ka ale an pèsòn nan Brockton Community and Family Center: 20 Union Street, Brockton 02301 oswa rele atravè Zoom. Pou patisipan an pèsòn nou pral gen rafrechisman lejè ak gadri disponib.

 

Yo ofri an Angle, Panyòl, Kreyòl Ayisyen, ak Pòtigè

 

Seri atelye sa a gen ladann 11 atelye pou bay paran yo ak moun k ap bay swen yo yon konpreyansyon pi pwofon sou fason pou yo defann timoun yo nan lekòl la, ki jan yo ka sipòte yo pi byen epi asire yo prepare yo pou siksè nan lavni. Vizite paj evènman nou an pou wè tout seri a.

Tikè

 • Gratis

  Sa a se yon evènman vityèl gratis. Ou pral resevwa lyen reyinyon an apre w fin enskri!

  $0.00
  Sale ended
 • Donasyon

  Ede nou anplifye vwa paran yo: Malgre ke sa a se yon evènman gratis, ouvè a tout moun, nou konte sou donasyon ak sibvansyon finansman pou akonpli misyon nou bay paran lidè yo pou yo travay an patenarya ak lidè kominote yo, lejislatè, edikatè ak administratè lekòl yo pou reyalize ekite nan edikasyon. Kontribisyon w yo envesti nan eksperyans edikasyonèl tout elèv yo nan patwone sesyon fòmasyon, konferans ak evènman alavni pou sipòte fanmi yo.

  Pay what you want
  Sale ended

Total

$0.00

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page