top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Kanpis Enfini & Pi Lwen Pase Sa
Kanpis Enfini & Pi Lwen Pase Sa

Tue, Sep 12

|

Brockton Community and Family Center

Kanpis Enfini & Pi Lwen Pase Sa

Atelye sa a ede fanmi yo jwenn aksè nan pòtal paran an ak kijan pou yo itilize pòtal paran an kote yo ka swiv nòt pitit yo, prezans ak devwa yo.

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Sep 12, 2023, 5:30 PM – 7:00 PM

Brockton Community and Family Center, 20 Union St, Brockton, MA 02301, USA

sou evènman an

Debloke potansyèl Kanpis Enfini (Infinite Campus), pòtal paran ki fèt pou bay fanmi Brockton yo pouvwa pou yo swiv nòt, prezans ak devwa pitit yo.

🌟 Pwen esansyèl atelye a:

- Asistans Teknik: Jwenn sipò pratik pou navige Kanpis Enfini (Infinite Campus) yon fason efikas.

- Metrize Portal Paran: Aprann swiv nòt, prezans, ak devwa yo san pwoblèm.

- Gid Konferans Paran-Pwofesè: Aprann konsèy pou reyinyon pwodiktif ak pwofesè yo.

- Navigasyon sou sitwèb lekòl la: Dekouvri kijan pou jwenn enfòmasyon esansyèl sou sitwèb lekòl la.

- Resous ki gen anpil valè: Eksplore resous pou ede w angaje w nan edikasyon pitit ou a.

🗓️ Dat: Madi 5, 12, 26; Samdi 9, 16, 23

🕒 Lè: Madi 5:30pm-7pm; Samdi 11am-1pm

📍 Kote: Brockton Community and Family Center, 20 Union St Brockton, MA

🔗 Sekirize plas ou kounye a pou jwenn metriz sou Infinite Campus ak pi lwen, asire w patisipe aktif ou nan vwayaj edikasyonèl pitit ou a.

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page