top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Remode Byennèt Kominote: Aprann sou Tout Sesyon yo
Remode Byennèt Kominote: Aprann sou Tout Sesyon yo

Tue, Mar 21

|

Seri atelye vityèl

Remode Byennèt Kominote: Aprann sou Tout Sesyon yo

Sesyon 1: Entwodiksyon nan Byennèt Mantal Sesyon 2: Beyond the Stigma Part 1 Sesyon 3: Beyond the Stigma Part II Sesyon 4: Entèlijans Emosyonèl Pati 1 Sesyon 5: Entèlijans emosyonèl Pati II Sesyon 6: Konprann Bezwen Sante Mantal Sesyon 7: Re-imagining monn nou an

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Mar 21, 2023, 5:30 PM – May 09, 2023, 7:00 PM

Seri atelye vityèl

sou evènman an

 • Sesyon 1| Entwodiksyon nan Byennèt Mantal: Konfyans ak Konstriksyon Kominote
 • Sesyon 2| Beyond Stigma a: kraze mit sou swen sante mantal
 • Sesyon 3| Beyond the Stigma, Pati 2
 • Sesyon 4| Entèlijans Emosyonèl Pati 1: Ogmante konesans nou sou fason pou nou jere pwòp emosyon nou ak fason nou fè lòt moun santi yo.
 • Sesyon 5| Entèlijans emosyonèl Pati II
 • Sesyon 6| Konprann Bezwen Sante Mantal ak resous ki disponib yo: Referans bay Resous Deyò: Kilè ou ta dwe ankouraje lòt moun chèche sipò pwofesyonèl?
 • Sesyon 7| Reimagining Mond nou an: Chanje fason nou panse ak santi nou sou byennèt mantal nan kay nou yo ak moun ki bò kote nou yo.

Ofri atravè Zoom an Angle, Pòtigè, Español, Kreyòl.

Pwogram nan reyini nòmalman madi apati 5:30pm-7:00pm pou 7 semèn, apati 21 mas jiska 9 me.* Dat reyinyon yo:21 mas, 28 mas, 4 avril, 11 avril, 25 avril, 2 me, 9 me

Byenke ou byen akeyi pou patisipe nan sesyon endividyèl yo, patisipan yo jwenn plis avantaj nan Pwogram Byennèt Kominotè Remode lè yo angaje yo pou yo patisipe.tout7 sesyon.

Patisipan ki konplete avèk siksè tout sesyon kourikoulòm Remodelaj Byennèt Kominotè a pral antre nan yon raf pou yon chans pou yo genyen youn nan 3 pri!

1ye plas:$200 kat kado Visa  + Sesyon antrenè endividyèl 60 minit ak Doktè Gayl Crump Swaby

2yèm plas:$150 kat kado Visa

3yèm plas: $100 kat kado Visa

Pou yo konsidere pou pri raf la, ou menmdweale nan tout 7 sesyon yo.

Vizite noupaj evènman yopou w wè seri konplè a.

*Remak: Nou p ap rankontre pandan vakans avril.

Tikè

 • Gratis

  Sa a se yon evènman vityèl gratis. Ou pral resevwa lyen reyinyon an apre w fin enskri!

  $0.00
  Sale ended
 • Donasyon (OPTIONNAL)

  Malgre ke sa a se yon evènman gratis, ouvè a tout moun, nou konte sou donasyon ak sibvansyon finansman pou akonpli misyon nou bay paran lidè yo pou yo travay an patenarya ak lidè kominote yo, lejislatè, edikatè ak administratè lekòl yo pou reyalize ekite nan edikasyon. Kontribisyon w yo envesti nan eksperyans edikasyonèl tout elèv yo nan patwone sesyon fòmasyon, konferans ak evènman alavni pou sipòte fanmi yo. Ede nou anplifye vwa paran yo!

  Pay what you want
  Sale ended

Total

$0.00

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page