top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Sesyon 5 | Entèlijans emosyonèl Pati II
Sesyon 5 | Entèlijans emosyonèl Pati II

Tue, Apr 25

|

Seri atelye vityèl

Sesyon 5 | Entèlijans emosyonèl Pati II

Ogmante konesans nou sou fason pou jere pwòp emosyon nou yo ak fason nou fè lòt moun santi yo pati II.

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Apr 25, 2023, 5:30 PM – 7:00 PM

Seri atelye vityèl

sou evènman an

Bay tout sa k ap pase nan mond lan, nou rekonèt kantite estrès li ajoute nan lavi chak jou ou pandan w ap jere travay, lakay ou, ak swen tèt ou. Nan lespri pou ede w fè fas ak tout bagay, nou envite paran yo ak manm kominote yo nan yon pwogram entèaktif ki fèt pou pataje estrateji pou sipòte byennèt mantal ou.

Pwogram Refòmasyon Byennèt Kominotè nou an kouvri estrateji pou:

 • Jere Anksyete ak Estrès
 • Baryè pou Abòde Byennèt Mantal
 • Konpòtman ki anrasinen nan chòk ak deklannche li yo
 • Deklanche nan espas travay la
 • Sèvi ak entèlijans emosyonèl
 • Lè yo refere moun yo nan resous deyò
 • Re-imagine byennèt mantal

Ofri atravè Zoom an Angle, Português, Español, Kreyòl.

Pwogram nan rankontre nòmalman madi apati 5:30pm-7:00pm pou 7 semèn, apati 21 mas jiska 9 me.*  Byenke ou byen akeyi pou patisipe nan sesyon endividyèl yo, patisipan yo jwenn plis avantaj nan Pwogram Byennèt Kominotè Remode lè yo angaje yo pou yo patisipe.tout7 sesyon.

Patisipan ki konplete avèk siksè kourikoulòm Reshaping Community Wellness yo pral antre nan yon raf pou yon chans pou yo genyen youn nan 3 pri!

1ye plas:$200 kat kado Visa  + Sesyon antrenè endividyèl 60 minit ak Doktè Gayl Crump Swaby.

2yèm plas:$150 kat kado Visa

3yèm plas: $100 kat kado Visa

Pou yo konsidere pou pri raf la, ou menmdweale nan tout 7 sesyon yo.

Vizite noupaj evènman yopou w wè seri konplè a.

*Remak: Nou p ap rankontre pandan vakans avril.

Tikè

 • Gratis

  $0.00
  Sale ended
 • Donasyon (OPTIONNAL)

  Malgre ke sa a se yon evènman gratis, ouvè a tout moun, nou konte sou donasyon ak sibvansyon finansman pou akonpli misyon nou bay paran lidè yo pou yo travay an patenarya ak lidè kominote yo, lejislatè, edikatè ak administratè lekòl yo pou reyalize ekite nan edikasyon. Kontribisyon w yo envesti nan eksperyans edikasyonèl tout elèv yo nan patwone sesyon fòmasyon, konferans ak evènman nan lavni pou sipòte fanmi yo. Ede nou anplifye vwa paran yo!

  Pay what you want
  Sale ended

Total

$0.00

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page