top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Diferans Enjis nan Edikasyon
Diferans Enjis nan Edikasyon

Tue, Nov 14

|

Zoom

Diferans Enjis nan Edikasyon

Atelye sa a se yon chans pou nou aprann sou fason kèk elèv fè fas ak defi ki anpeche yo fè ak santi yo byen nan lekòl la. Nou pral pataje diferans ki genyen ant eksperyans elèv yo pou ede nou konprann pwoblèm nan. Ansanm, nou pral chèche fason pou fè bagay yo pi jis pou ede tout elèv yo reyisi.

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Nov 14, 2023, 6:00 PM – 7:30 PM

Zoom

sou evènman an

Nan atelye sa a, nou pral pale sou fason kèk elèv pa jwenn menm chans pou yo aprann ak fè byen nan lekòl ak lòt elèv, ki se yon bagay ki afekte opòtinite yo pou siksè nan lavni. Nou pataje sa ki kreye yon edikasyon enjis pou ede ou wè ki jan li afekte pitit ou a.

 

🌟 Pwen esansyèl atelye a:

- Pwoblèm: Nou pral eksplike kisa ki fè lekòl la pa jis epi montre w kouman li kapab afekte pitit ou a.

- Defann kont li: Aprann mo ak estrateji ki ka amelyore eksperyans pitit ou a

- Fason pou pi devan: Aprann ki jan konesans ou ak patisipasyon ou ka mennen chanjman pozitif nan direksyon yon edikasyon ki pi enklizif pou tout moun.

 

🗓️ Dat: 14 Novanm

🕒 Tan: 6-7:30 pm

 

🔗 Ansanm, kòm paran angaje, nou ka travay pou kreye yon sistèm edikasyon ki pi jis, ki pi ekitab pou chak timoun!

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page