top of page

Inequities in Education

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families, Educators, School Administrators

CPLAN

An patenarya ak

CPLAN

Konsènan Atelye a

An interactive workshop on what equity is, what inequities are in education and the impact it has on our children’s academic performance and social, emotional well-being, and how we can advocate to achieve an equitable and inclusive education.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page