top of page

Navigating the Parent Portal

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Brockton Families

Brockton IT

An patenarya ak

Brockton IT

Konsènan Atelye a

A workshop helping families navigate the technical component of education such as email account/ accessing and communicating with teachers, navigating and understanding the parent portal (ASPEN), understanding the report card, or how to find information on school websites.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page