top of page

Parent Rights in Education

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families

Justice Center of Southeast Massachusetts

An patenarya ak

Justice Center of Southeast Massachusetts

Konsènan Atelye a

CPLAN has partnered with the Justice Center of Southeast Massachusetts, a subsidiary of South Coastal Counties Legal Services, to keep families informed about their rights in education. The Justice Center also offers families legal services and referrals, as needed.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page