top of page

Reshaping Community Wellness

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families

New Generation Consultants

An patenarya ak

New Generation Consultants

Konsènan Atelye a

Dr. Gayl Crump Swaby of New Generation Consultants & Associates offers a workforce development program pilot that trains individuals on how to have mental wellness discussion by pouring into this combined curriculum on the teachings of mental wellness, clinical mental health, mindfulness, embodiment, and racial healing/decolonization that replicates their respective holistic approaches to mental wellness and dialogue.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page