top of page

Special Education for Beginners

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families

Federation for Children with Special Needs

An patenarya ak

Federation for Children with Special Needs

Konsènan Atelye a

In partnership with the Federation for Children with Special Needs, this workshop introduces families to Special Education services and their rights, organizing their documentation, and an overview of commonly used terms to help parents start this journey with knowledge, confidence, and empowerment.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page