top of page

Special Education for the Transitional Period

Sesyon kap vini yo

Ki fèt pou

Families

Federation for Children with Special Needs

An patenarya ak

Federation for Children with Special Needs

Konsènan Atelye a

In partnership with The Federation for Children with Special Needs, this presentation takes parents through the transitional period of students with special needs and how to prepare for post-graduation, college, employment, and independent living.

Sesyon kap vini yo

Upcoming

Èske w enterese pote atelye sa a nan kominote w la oswa nan distri lekòl ou a? Soumèt yon demann kounye a!

bottom of page