top of page

Chwazi lang ou an nan tèt paj la pou tradui kontni!

Byennèt Kominote: Sesyon 5
Byennèt Kominote: Sesyon 5

Tue, Oct 17

|

Evènman vityèl; An pèsòn TBD

Byennèt Kominote: Sesyon 5

Entèlijans Emosyonèl, Pati 2: Ogmante konesans nou sou fason pou nou jere pwòp emosyon nou ak fason nou fè lòt moun santi yo.

Enskripsyon an fèmen
Gade lòt evènman yo

Tan ak kote

Oct 17, 2023, 6:00 PM – 7:30 PM

Evènman vityèl; An pèsòn TBD

sou evènman an

Community Wellness se yon pwogram ki ede granmoun aprann kijan pou yo pran swen lespri yo ak santiman yo. Pwogram nan pale sou fason pou jere estrès ak bagay ki ka fè nou santi nou enkyete oswa tris. Li anseye tou fason pou nou janti ak itil ak moun nou renmen ak pran swen yo ki ka bezwen sipò.

Nou rankontre madi  6pm-7:30pm ak samdi  11am-1pm nan mwa Oktòb 2023.

  • Madi3 oktòb, 6pm- 7:30pm |  Entwodiksyon nan Byennèt Mantal: Konfyans ak Konstriksyon Kominote
  • Samdi 7 oktòb,  11am-1pm |Beyond Stigma a: kraze mit sou swen sante mantal
  • Madi10 oktòb, 6pm- 7:30pm |Beyond the Stigma, Pati 2
  • Samdi 14 oktòb, 11am-1pm |Entèlijans emosyonèl Pati 1: Ogmante konesans nou sou fason pou jere pwòp emosyon nou & ki jan nou fè lòt moun santi.
  • Madi17 oktòb, 6pm-7:30pm  |Entèlijans emosyonèl Pati 2
  • Madi24 oktòb, 6pm-7:30pm  |Re-imajine mond nou an:Konprann Resous Sante Mantal ki disponib epi chanje fason nou panse ak santi nou sou byennèt mantal nan kay nou ak moun ki bò kote nou. Ki lè ou ta dwe ankouraje lòt moun chèche sipò pwofesyonèl?

Patisipe nan atelye nou yo:

  1. Zoom: Atelye nou yo fèt sou Zoom, sa ki fè li fasil pou rantre nan nenpòt kote.
  2. Posibilite an pèsòn: Yo ka ofri yo tou an pèsòn nan Brockton (detay yo dwe detèmine).
  3. Opsyon Lang: Nou ofri sesyon an Angle, Panyòl, ak Kreyòl Ayisyen pou akomode lang ou prefere. Jis fè nou konnen bezwen ou yo lè ou anrejistre.

🔗 Join nou nan remode byennèt kominote a epi pwomouvwa yon anviwonman ki pi an sante ak pi kontan pou tout moun.

Vizite nou paj evènman yo pou w wè seri konplè a oswaRemode Byennèt Kominote li plis sou inisyativ la.

pataje evènman an

Back to all workshops

Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Edikasyon Spesyal Q&A (Kesyon & Repons)
Multiple Dates
0 DAYS TO THE EVENT
Jan 23, 2024, 6:00 PM
Zoom
bottom of page